Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το βιβλίο. Οι νέοι πεζογράφοι της Θεσσαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1966), σ. 153-159