Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Ο λάκκος», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 184-186