Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το βιβλίο. Γιάννη Μπεράτη: Το πλατύ ποτάμι», Διαγώνιος, τχ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 249-251