Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Ερωτικά 1-5», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 30