Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Ο Σταύρος», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 69-71