Είστε εδώ

Πανέρης Ιωάννης Ρ.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Πανέρης Ιωάννης Ρ. Φιλοσοφικές θέσεις και προεκτάσεις του πλατωνικού Κρίτωνα 16 73-99 1979
Φιλόλογος Πανέρης Ιωάννης Ρ. Μεθόδευση της διδασκαλίας του πλατωνικού Κρίτωνα από μετάφραση 16 100-109 1979
Φιλόλογος Πανέρης Ιωάννης Ρ. Το άτομο και το πλήθος στη φιλοσοφία του Kierkegaard 21 154-158 1980
Φιλόλογος Πανέρης Ιωάννης Ρ. Ο Πρωταγόρας ως θεωρητικός θεμελιωτής της δημοκρατίας. Φιλοσοφική ερμηνεία της θεωρίας του 26 476-487 1981
Φιλόλογος Πανέρης Ιωάννης Ρ. Ο Εύδημος του Αριστοτέλη σε σχέση με το Φαίδωνα του Πλάτωνα 30 254-268 1982
Φιλόλογος Αποστολίδης Λεωνίδας, Βακουφάρης Περικλής, Βαρμάζης Νικόλαος Δ., Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., Καλογερόπουλος Νίκος Χ., Κάνδρος Παναγιώτης, Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., Κοσμάς Δημήτριος, Μεγγίρης Μανόλης, Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., Ορφανουδάκης Ζαχαρίας, Πανέρης Ιωάννης Ρ., Πελαγίδης Ευστάθιος, Προκόβας Κώστας Ε., Σαρβάνης Χρίστος, Σταλίδης Κωνσταντίνος, Τάνης Διονύσιος Ορ., Ταυλαρίδης Δημήτριος, Τσακτσίρας Λάμπρος, Τσολάκης Χρίστος Λ., Χριστιανός Αθανάσιος Υπόμνημα των φιλολογικών σχολικών συμβούλων του βορειοελλαδικού χώρου 48 97-99 1987
Φιλόλογος Πανέρης Ιωάννης Ρ. Το πρόβλημα της αντικειμενικότητας στην εκπαίδευση και το έργο των Bloom – Krathwohl Ταξινομία διδακτικών στόχων 54 254-258 1988
Φιλόλογος Αποστολίδης Λεωνίδας, Βακουφάρης Περικλής, Βαρμάζης Νικόλαος Δ., Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., Καλογερόπουλος Νίκος Χ., Κάνδρος Παναγιώτης, Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., Κοσμάς Δημήτριος, Μεγγίρης Μανόλης, Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., Ορφανουδάκης Ζαχαρίας, Πανέρης Ιωάννης Ρ., Πελαγίδης Ευστάθιος, Προκόβας Κώστας Ε., Σαρβάνης Χρίστος, Σταλίδης Κωνσταντίνος, Τάνης Διονύσιος Ορ., Ταυλαρίδης Δημήτριος, Τσακτσίρας Λάμπρος, Τσολάκης Χρίστος Λ., Χριστιανός Αθανάσιος Σημειώματα. Ο δημοτικισμός αξιοποιεί όλες τις δυναμικές της ελληνικής γλώσσας 84 86-87 1996
Νέα Πορεία Πανέρης Ιωάννης Ρ. Επιδράσεις του Αριστοτέλη στον Κικέρωνα στα πλαίσια του θέματος της φιλίας 43 512-514 291-299 1997
Νέα Πορεία Πανέρης Ιωάννης Ρ. Επιδράσεις του Αριστοτέλη στον Κικέρωνα στα πλαίσια του θέματος της φιλίας 44 518-520 150-158 1998