Είστε εδώ

Βαρμάζης Νικόλαος Δ.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Βαρμάζης Νικόλαος Δ. Η μεταφρασμένη αρχαία ελλην. γραμματεία. Προβλήματα και πλάνες 34 306-314 1983
Φιλόλογος Αποστολίδης Λεωνίδας, Βακουφάρης Περικλής, Βαρμάζης Νικόλαος Δ., Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., Καλογερόπουλος Νίκος Χ., Κάνδρος Παναγιώτης, Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., Κοσμάς Δημήτριος, Μεγγίρης Μανόλης, Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., Ορφανουδάκης Ζαχαρίας, Πανέρης Ιωάννης Ρ., Πελαγίδης Ευστάθιος, Προκόβας Κώστας Ε., Σαρβάνης Χρίστος, Σταλίδης Κωνσταντίνος, Τάνης Διονύσιος Ορ., Ταυλαρίδης Δημήτριος, Τσακτσίρας Λάμπρος, Τσολάκης Χρίστος Λ., Χριστιανός Αθανάσιος Υπόμνημα των φιλολογικών σχολικών συμβούλων του βορειοελλαδικού χώρου 48 97-99 1987
Φιλόλογος Αποστολίδης Λεωνίδας, Βακουφάρης Περικλής, Βαρμάζης Νικόλαος Δ., Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., Καλογερόπουλος Νίκος Χ., Κάνδρος Παναγιώτης, Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., Κοσμάς Δημήτριος, Μεγγίρης Μανόλης, Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., Ορφανουδάκης Ζαχαρίας, Πανέρης Ιωάννης Ρ., Πελαγίδης Ευστάθιος, Προκόβας Κώστας Ε., Σαρβάνης Χρίστος, Σταλίδης Κωνσταντίνος, Τάνης Διονύσιος Ορ., Ταυλαρίδης Δημήτριος, Τσακτσίρας Λάμπρος, Τσολάκης Χρίστος Λ., Χριστιανός Αθανάσιος Σημειώματα. Ο δημοτικισμός αξιοποιεί όλες τις δυναμικές της ελληνικής γλώσσας 84 86-87 1996
Φιλόλογος Βαρμάζης Νικόλαος Δ. Βιβλιοπαρουσιάσεις. Lionel Casson, Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο. Μετάφραση: Λίνα Σταματιάδη. Επιμέλεια: Αντιγόνη Φιλιπποπούλου. Τιμή 6000 ΜΙΕΤ 1995 84 192 1996
Φιλόλογος Βαρμάζης Νικόλαος Δ. Βιβλιοπαρουσιάσεις. Olivier Reverdin/Νίκος Παναγιωτάκης. Οι ελληνικές σπουδές στην Ελβετία του Καλβίνου. Επίβλεψη Επιμέλεια: Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλης. Τιμή 3000 ΜΙΕΤ 1996 84 192-193 1996
Φιλόλογος Βαρμάζης Νικόλαος Δ. Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αικ. Π. Δημητριάδη – Μ.Χ. Ευσταθίου – Μ.Α. Σκαρλάτου Συντονισμός-Επιμέλεια Ν.Δ. Βαρμάζης. Η Κλασική Εποχή Ι. Οι Περσικοί Πόλεμοι και η Πεντηκονταετία – Μια διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας από τις πηγές. Εκδόσεις Κώδικας 1996 84 193-194 1996