Είστε εδώ

Πελαγίδης Ευστάθιος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Πελαγίδης Ευστάθιος Βοηθήματα για τη διδασκαλία της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου 37 170-196 1984
Φιλόλογος Πελαγίδης Ευστάθιος Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου (Θεματική κατάταξη – Προγραμματισμός διδασκαλίας) 45 194-202 1986
Φιλόλογος Αποστολίδης Λεωνίδας, Βακουφάρης Περικλής, Βαρμάζης Νικόλαος Δ., Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., Καλογερόπουλος Νίκος Χ., Κάνδρος Παναγιώτης, Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., Κοσμάς Δημήτριος, Μεγγίρης Μανόλης, Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., Ορφανουδάκης Ζαχαρίας, Πανέρης Ιωάννης Ρ., Πελαγίδης Ευστάθιος, Προκόβας Κώστας Ε., Σαρβάνης Χρίστος, Σταλίδης Κωνσταντίνος, Τάνης Διονύσιος Ορ., Ταυλαρίδης Δημήτριος, Τσακτσίρας Λάμπρος, Τσολάκης Χρίστος Λ., Χριστιανός Αθανάσιος Υπόμνημα των φιλολογικών σχολικών συμβούλων του βορειοελλαδικού χώρου 48 97-99 1987
Φιλόλογος Πελαγίδης Ευστάθιος Κ. Ν. Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου. Δοκιμή κατασκευαστικής ερμηνείας των δοκιμίων 54 259-278 1988
Φιλόλογος Πελαγίδης Ευστάθιος Ιστορία κορμού της Γ΄ Λυκείου. Η περίπτωση του κεφ. ΚΖ: Η Ελλάδα κατά την περίοδο 1941-1949… (τεύχ. Γ΄, σσ. 268-299) 56 154-168 1989
Φιλόλογος Πελαγίδης Ευστάθιος Προτάσεις για την κριτική διδασκαλία της ιστορίας στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου 81 197-213 1995
Φιλόλογος Αποστολίδης Λεωνίδας, Βακουφάρης Περικλής, Βαρμάζης Νικόλαος Δ., Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., Καλογερόπουλος Νίκος Χ., Κάνδρος Παναγιώτης, Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., Κοσμάς Δημήτριος, Μεγγίρης Μανόλης, Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., Ορφανουδάκης Ζαχαρίας, Πανέρης Ιωάννης Ρ., Πελαγίδης Ευστάθιος, Προκόβας Κώστας Ε., Σαρβάνης Χρίστος, Σταλίδης Κωνσταντίνος, Τάνης Διονύσιος Ορ., Ταυλαρίδης Δημήτριος, Τσακτσίρας Λάμπρος, Τσολάκης Χρίστος Λ., Χριστιανός Αθανάσιος Σημειώματα. Ο δημοτικισμός αξιοποιεί όλες τις δυναμικές της ελληνικής γλώσσας 84 86-87 1996
Φιλόλογος Πελαγίδης Ευστάθιος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Ιωάννης Α. Παπαδριανός, Οι Έλληνες της Σερβίας (18ος-20ός αι.), εκδόσεις του περιοδικού Ενδοχώρα, Αλεξανδρούπολη, 2001 108 315-317 2002
Φιλόλογος Πελαγίδης Ευστάθιος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Ιωάννης Παπαδριανός Βαλκανιολόγος-Καθηγητής Δ.Π.Θ., Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια, Τόμος δεύτερος. Οι βαλκανικοί λαοί. Από την εμφάνιση των Οθωμανών ως τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (μέσα 14ου-τέλη 16ου αι.), Θεσσαλονίκη, εκδ.... 115 150-152 2004