Είστε εδώ

Μουμτζάκης Αναστάσιος Β.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Μουμτζάκης Αναστάσιος Β. Δοκιμή διδασκαλίας. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μετάφραση Ι. Γρυπάρη (Στίχοι 210-291 – Α΄Επεισόδιο, Α΄μέρος) 15 48-57 1979
Φιλόλογος Μουμτζάκης Αναστάσιος Β. Τα αρχαία ελληνικά στην Α΄ Λυκείου 22 203-236 1980
Φιλόλογος Μουμτζάκης Αναστάσιος Β. Η γλωσσική διδασκαλία με το βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο 44 141-157 1986
Φιλόλογος Αποστολίδης Λεωνίδας, Βακουφάρης Περικλής, Βαρμάζης Νικόλαος Δ., Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., Καλογερόπουλος Νίκος Χ., Κάνδρος Παναγιώτης, Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., Κοσμάς Δημήτριος, Μεγγίρης Μανόλης, Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., Ορφανουδάκης Ζαχαρίας, Πανέρης Ιωάννης Ρ., Πελαγίδης Ευστάθιος, Προκόβας Κώστας Ε., Σαρβάνης Χρίστος, Σταλίδης Κωνσταντίνος, Τάνης Διονύσιος Ορ., Ταυλαρίδης Δημήτριος, Τσακτσίρας Λάμπρος, Τσολάκης Χρίστος Λ., Χριστιανός Αθανάσιος Υπόμνημα των φιλολογικών σχολικών συμβούλων του βορειοελλαδικού χώρου 48 97-99 1987
Φιλόλογος Μουμτζάκης Αναστάσιος Β. Το μάθημα και το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών στην Α΄ Λυκείου 49 183-202 1987
Φιλόλογος Μουμτζάκης Αναστάσιος Β. Η βαθμολόγηση των γραπτών εκθέσεων της Γ΄ Λυκείου. Προβληματισμοί και προτάσεις (Από μια εισήγηση σε φιλολόγους βαθμολογητές) 76 135-150 1994
Φιλόλογος Αποστολίδης Λεωνίδας, Βακουφάρης Περικλής, Βαρμάζης Νικόλαος Δ., Ιγνατιάδης Γεώργιος Μ., Καλογερόπουλος Νίκος Χ., Κάνδρος Παναγιώτης, Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., Κοσμάς Δημήτριος, Μεγγίρης Μανόλης, Μουμτζάκης Αναστάσιος Β., Ορφανουδάκης Ζαχαρίας, Πανέρης Ιωάννης Ρ., Πελαγίδης Ευστάθιος, Προκόβας Κώστας Ε., Σαρβάνης Χρίστος, Σταλίδης Κωνσταντίνος, Τάνης Διονύσιος Ορ., Ταυλαρίδης Δημήτριος, Τσακτσίρας Λάμπρος, Τσολάκης Χρίστος Λ., Χριστιανός Αθανάσιος Σημειώματα. Ο δημοτικισμός αξιοποιεί όλες τις δυναμικές της ελληνικής γλώσσας 84 86-87 1996