Είστε εδώ

Πανέρης Ιωάννης Ρ., «Ο Εύδημος του Αριστοτέλη σε σχέση με το Φαίδωνα του Πλάτωνα», Φιλόλογος, τχ. 30 (Δεκέμβριος 1982), σ. 254-268