Είστε εδώ

Πανέρης Ιωάννης Ρ., «Φιλοσοφικές θέσεις και προεκτάσεις του πλατωνικού Κρίτωνα », Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 73-99