Είστε εδώ

Πανέρης Ιωάννης Ρ., «Ο Πρωταγόρας ως θεωρητικός θεμελιωτής της δημοκρατίας. Φιλοσοφική ερμηνεία της θεωρίας του», Φιλόλογος, τχ. 26 (Δεκέμβριος 1981), σ. 476-487