Είστε εδώ

Πανέρης Ιωάννης Ρ., «Το άτομο και το πλήθος στη φιλοσοφία του Kierkegaard», Φιλόλογος, τχ. 21 (Ιούνιος 1980), σ. 154-158