Είστε εδώ

Πανέρης Ιωάννης Ρ., «Μεθόδευση της διδασκαλίας του πλατωνικού Κρίτωνα από μετάφραση», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 100-109