Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Με το δέρμα σκαλισμένο 1 46-47 1986
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Μαρία Λαγγουρέλη: Πήρε φως 2 173-176 1986
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Στα μάτια του πνιγμένου 3 201-202 1987
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Ο μυστικός θρήνος του υπεδάφους 6 411 1990
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Γιατί το σώμα σου 6 411-412 1990
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Παρηγοριά στο ορμέμφυτο 7 504-505 1991
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Το γράφειν 8 646 1992
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Στα χιόνια ταυτόχρονου-ύλης ευωδιάζω περισσότερο 8 646 1992
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Ο σκύλος φέρνει ομορφιά 8 646 1992
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Η αίθουσα των λεόντων 9 729 1993
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Το δωμάτιο του κινδύνου 1 31-32 2003
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Πόθος 2 130-131 2003
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Πλεονάζουσα ηδυπάθεια 3 222 2004
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Α. [Ακινησία ερωμένη του καλοκαιριού] 3 222 2004
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Β. [Όλα τα ποιήματα οδηγούν στη σιωπή] 3 222-223 2004
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Γ. [Στη σιωπή και πάλι επιστρέφω καιόμενος] 3 223 2004
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Οι εραστές που δεν μιλούν ποτέ 4 308-309 2004
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 5 383 2004
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Η εργασία του ανειδίκευτου 5 383-384 2004
Πάροδος Καρύδης Δημήτρης Μπορούμε να αποφύγουμε το χρόνο 5 384 2004