Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Οι εραστές που δεν μιλούν ποτέ», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 308-309