Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 383