Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Στα μάτια του πνιγμένου», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 201-202