Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Η αίθουσα των λεόντων», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 729