Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Μαρία Λαγγουρέλη: Πήρε φως», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 173-176