Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Μπορούμε να αποφύγουμε το χρόνο», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 384