Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Με το δέρμα σκαλισμένο», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 46-47