Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Η εργασία του ανειδίκευτου», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 383-384