Είστε εδώ

Char René, «[XIX. Άνθρωπε της βροχής]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052-3053