Είστε εδώ

Char René, «Παλαιστές», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 747