Είστε εδώ

Char René, «[XXVII. Γη κινούμενη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3053