Είστε εδώ

Char René, «[XVI. Το ποίημα είναι πάντοτε]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052