Είστε εδώ

Char René, «[ΧV.Στην ποίηση πόσοι μεμυημένοι]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052