Είστε εδώ

Char René, «Το κατακόρυφο χωριό», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 746-747