Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 2004, τεύχος 593-595

«Εξώφυλλο», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. (εξώφυλλο)

«Εσώφυλλο», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. (εσώφυλλο)

(ανυπόγραφο), «Αν. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 193-194

(ανυπόγραφο), «Το ερώτημα», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 194

Νίκας Γ., «Απρόσκλητος επισκέπτης», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 195

Νίκας Γ., «Φύλλο αγώνος», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 195

Νίκας Γ., «Το τραίνο», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 195-196

Νίκας Γ., «Αυτοβιογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 196

Νίκας Γ., «Σπίτια», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 196

Νίκας Γ., «Φιλοδοξία», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 196

Σαμαρά Ζωή, «Διαφορότητα και μυθοπλασία», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 197-206

Χριστοφορίδης Βενιζέλος, «Η σκιά του Ιούδα», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 207

Χριστοφορίδης Βενιζέλος, «Τα μάτια θέρισαν. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 207

Χριστοφορίδης Βενιζέλος, «Αίμα της αμπέλου», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 208

Ξεινός Γιώργος, «[Necati Cumali, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 209

Cumali Necati, «Φόβος», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 209-221

Ριζάκης Κώστας, «Τρία ποιήματα δοσμένα-κατά την έκφραση του Γιώργου Σεφέρη: 1. Ο ξένος στ' όνειρο», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 222

Ριζάκης Κώστας, «Τρία ποιήματα δοσμένα-κατά την έκφραση του Γιώργου Σεφέρη: 2. Νεκρή», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 222

Ριζάκης Κώστας, «Τρία ποιήματα δοσμένα-κατά την έκφραση του Γιώργου Σεφέρη: 3. Βυθός», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 223

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ένα άλλο είδος συλλογισμών», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 224-232

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Ένοικοι απουσιολογίων», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 233

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Ταχυδακτυλουργός αόρατος», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 233

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Μια κάποια συμφιλίωση», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 234

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Οι σχολικοί μας άτλαντες», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 234

Τσινικόπουλος Δημήτρης, «Η υπαρξιακή αγωνία και η μεταφυσική αναζήτηση στη Μελισσάνθη», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 235-242

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Το ισχυρό φύλο ως άλλος», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 243-255

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (47)», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 256-262

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γιώργου Λεονάρδου, Η ωραία κοιμωμένη, μυθιστορηματική βιογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 263-266

Ψαραλίδη Έλενα, «Εύας Λιάρου-Αργύρη, Το άρωμα της άνοιξης και του θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 266-268

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 269-272