Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Γιώργου Λεονάρδου, Η ωραία κοιμωμένη, μυθιστορηματική βιογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 263-266