Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Τρία ποιήματα δοσμένα-κατά την έκφραση του Γιώργου Σεφέρη: 2. Νεκρή», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 222