Είστε εδώ

Ψαραλίδη Έλενα, «Εύας Λιάρου-Αργύρη, Το άρωμα της άνοιξης και του θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 266-268