Είστε εδώ

Cumali Necati, «Φόβος», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 209-221