Είστε εδώ

Τσινικόπουλος Δημήτρης, «Η υπαρξιακή αγωνία και η μεταφυσική αναζήτηση στη Μελισσάνθη», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 235-242