Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1992, τεύχος 450-452

Κωνσταντίνος Β., «Η άλλη όψις του νομίσματος», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 143-154

Κωνσταντίνος Β., «Μνήμη Αλέξη Ζακυθηνού», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 176-177

(ανυπόγραφο), «Των μηρυκαστικών», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 121

(ανυπόγραφο), «Και των . . . εαυτών», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 121-122

Pavlović Miodrag, «Ο Δούσαν ο Κατακτητής στην Κωνσταντινούπολη», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 123-124

Pavlović Miodrag, «Κυνήγι», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 124-125

Pavlović Miodrag, «Ο τυφλός βασιλιάς στην εξορία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 125

Barthelme Donald, «Συνομιλίες με τον Γκαίτε», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 126-128

Κιτσοπούλου Ελένη, «Επαναπροσδιορισμός των πραγμάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 129-141

Μηαρίτη Ζωή, «Το παλάτι της Κνωσού», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 142

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η συνειδητοποίηση του ελληνισμού ως νιτσεϊσμός: τα περιοδικά Τέχνη και Διόνυσος», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 155-171

Αβέλλιος Αθανάσιος, «Έρση», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 171

Δανελάτος Παύλος, «Εγκώμιο μιας ερμαφρόδιτης Naja-naja», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 172

Δανελάτος Παύλος, «Το χαλασμένο παιχνίδι», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 172-174

Κωνσταντινίδης Νίκος, «6.9.92», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 175

Κωνσταντινίδης Νίκος, «Εσένα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 175

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γιώργου Βέη, Παράφραση της Νύχτας, ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 178-179

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Μάκη Αποστολάτου, Επιβητόρων των Αγίων, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 179-180

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ηλία Κρανιώτη, Καμπή», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 180-181

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Μαντώς Κατσουλού, Της ζωής και του θανάτου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 181

«Ελληνοτουρκικό βραβείο ειρήνης και φιλίας Αμπντί Ιπεκτσί», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 182-183

«Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 183

«Κώστα Στεργιόπουλου, Ο ήλιος του μεσονυκτίου, Χρήστου Ντάλια, Πρώτα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 184