Είστε εδώ

Κωνσταντινίδης Νίκος, «Εσένα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 175