Είστε εδώ

«Ελληνοτουρκικό βραβείο ειρήνης και φιλίας Αμπντί Ιπεκτσί», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 182-183