Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γιώργου Βέη, Παράφραση της Νύχτας, ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 178-179