Είστε εδώ

Κωνσταντινίδης Νίκος, «6.9.92», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 175