Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Μάκη Αποστολάτου, Επιβητόρων των Αγίων, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 179-180