Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Μαντώς Κατσουλού, Της ζωής και του θανάτου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 181