Είστε εδώ

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Η συνειδητοποίηση του ελληνισμού ως νιτσεϊσμός: τα περιοδικά Τέχνη και Διόνυσος», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 155-171