Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1989, τεύχος 407-409

(ανυπόγραφο), «Στον 35ο χρόνο», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 1

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και ο Αριστοτέλης», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 2-10

Τασούλης Θέμης, «Γλαύκο χιλίαρχο», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 11

Τασούλης Θέμης, «Θεές φωτοσυλλαβές δικές του», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 12

Pavese Cesare, «Αγρύπνια», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 13-15

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Η κόρη μου στην Ολυμπία», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 16-18

Κιτσοπούλου Ελένη, «Γιώργος Θέμελης, Η εκδοχή του καθρέφτη», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 19-28

Καλαϊτζής Χ., «Αρχαιοπτέρυξ», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 29-30

Πράτσικας Μανώλης, «Ο αυξάνων θεός», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 31-36

Μόσχος Ευάγγελος Ν., «Απόστολου Σαχίνη, Τετράδια Κριτικής (πέμπτη σειρά)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 37-39

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Σύγχρονη Αυστραλιανή ποίηση (ανθολόγηση, μετάφραση, σχόλια από τον Δημήτρη Τσαλουμά)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 40-42

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Πέτρου Σπεντζή, Εν όψει», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 43-44

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Β. Η. Βογιατζόγλου, Δεκατρείς εκδοχές για το Στίγμα (και οχτώ παραινέσεις)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 44-45

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημήτρη Πέππα, Σήματα και Σημασίες», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 45-46

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Πάνου Παναγιωτούνη, Οι κάστορες», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 46-48

«Η νεοελληνική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 48