Είστε εδώ

Κιτσοπούλου Ελένη, «Γιώργος Θέμελης, Η εκδοχή του καθρέφτη», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 19-28