Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στον 35ο χρόνο», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 1