Είστε εδώ

Πράτσικας Μανώλης, «Ο αυξάνων θεός», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 31-36