Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημήτρη Πέππα, Σήματα και Σημασίες», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 45-46