Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Σύγχρονη Αυστραλιανή ποίηση (ανθολόγηση, μετάφραση, σχόλια από τον Δημήτρη Τσαλουμά)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 40-42