Είστε εδώ

Pavese Cesare, «Αγρύπνια», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 13-15